Channelmarketing

De maatschappij is dynamischer, de consument heeft keuze in overvloed en belangrijker: hij laat zich niet meer in één kanaal duwen. Op een gegeven moment merkten organisaties dat de inzet van meerdere kanalen resultaat verhogend werkte. Sommige (potentiële) klanten werden via het ene kanaal benaderd, anderen via het andere en soms via opeenvolging van verschillende kanalen.

Een kenmerk van deze multichannel-aanpak is dat de kanalen naast elkaar worden ingezet, van kanaalintegratie is nog geen sprake. De zendende partij bepaalt via welke kanalen er wat wordt gecommuniceerd.

Multi channel en cross channel worden vaak als synoniemen gebruikt, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. De klant staat namelijk wél centraal bij cross channel. Logisch, vanwege het enorme aantal kanalen.

Het kan trouwens ook niet anders. Door de maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen is een product niet zomaar meer een product en een klant is niet zomaar meer een klant.